Psalms 132

1En Sang paa Trapperne.  Herre! kom David i Hu for alle hans Lidelser, 2ham, som tilsvor  Herren og lovede Jakobs mægtige: 3Jeg vil ikke gaa ind i mit Hus's Telt, jeg vil ikke opstige paa min Sengs Leje; 4jeg vil ikke lade mine Øjne sove, eller mine øjenlaage blunde, 5førend jeg finder et Sted for  Herren, en Bolig for Jakobs mægtige." 6Se, vi hørte om den i Efrata; vi fandt den paa Jaars Mark. 7Vi ville gaa ind i hans Bolig, vi ville tilbede for hans Fødders Fodskammel. 8 Herre! staa op til din Hvile, du og din Magts Ark. 9Lad dine Præster klæde sig med Retfærdighed og dine hellige synge med Fryd. 10For David, din Tjeners Skyld, forskyd ikke din Salvedes Ansigt! 11 Herren tilsvor David den Sandhed, fra hvilken han ikke vilde vige: "Af dit Livs Frugt vil jeg sætte en Mand paa din Trone." 12Dersom dine Børn holde min Pagt og mine Vidnesbyrd, som jeg vil lære dem da skulle og deres Børn altid sidde paa din Trone. 13Thi  Herren har udvalgt Zion, han har begæret sig den til Bolig: 14Den er min Hvile altid, her vil jeg bo; thi jeg har begæret den. 15Jeg vil velsigne Spisen der, jeg vil mætte de fattige der med Brød. 16Og jeg vil klæde dens Præster med Salighed, og dens hellige skulle synge med Fryd. 17Der vil jeg lade et Horn opvokse for David; jeg har beredt en Lampe for min Salvede. 18Hans Fjender vil jeg klæde i Skam, men paa ham skal hans Krone blomstre."
Copyright information for Dan1871