Psalms 135

Halleluja! I Lover  Herrens Navn, lover I  Herrens Tjenere! I som, staa i  Herrens Hus i vor Guds Hus's Forgaarde. Lover  Herren; thi  Herren er god; lovsynger hans Navn; thi det er lifligt. Thi  Herren har udvalgt sig Jakob, Israel til sin Ejendom. Thi jeg ved, at  Herren er stor, og at vor Herre er større end alle Guder.  Herren gør alt, hvad ham behage, i Himmelen og paa Jorden, i Havene og i alle Afgrunde. Han gør, at Dampe opstige fra Jordens Grænse; han gøre Lynene til Regn, han udfører Vejret af sine Forraadskamre. Han, som slog de førstefødte i Ægypten, baade Mennesker og Dyr; han sendte Tegn og underlige Ting i din Midte, Ægypten paa Farao og paa alle hans Tjenere; 10 han, som slog mange Folk og ihjelslog stærke Konger: 11 Amoriternes Konge Sihon og Basans Konge Og samt alle Riger i Kanaan; 12 og han gav deres Land til Arv, til Arv for sit Folk Israel. 13  Herre! dit Navn bliver evindelig;  Herre! din Ihukommelse bliver fra Slægt til Slægt. 14 Thi  Herren skal dømme sit Folk, og det skal angre ham for hans Tjeneres Skyld. 15 Hedningernes Afguder ere Sølv og Guld, et Menneskes Hænders Gerning. 16 De have Mund, men tale ikke; de have Øjne, men se ikke. 17 De have Øren, men høre ikke, og der er ingen Aande i deres Mund. 18 Ligesom disse ere, saa blive de, som gøre dem, ja, hver den, som forlader sig paa dem. 19 Israels Hus lover  Herren; Arons Hus! lover  Herren. 20 Levis Hus lover  Herren; I, som frygte  Herren! 21 Lovet være  Herren fra Zion, han, som bor i Jerusalem. Halleluja!
Copyright information for Dan1871