Psalms 136

Priser  Herren; thi han er god, thi hans Miskundhed vare evindelig. Priser Gudernes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig. Priser Herrernes Herre; thi hans Miskundhed varer evindelig; ham, som ene gør store, underfulde Ting; thi hans Miskundhed varer evindelig; ham, som gjorde Himlene med Forstand; thi hans Miskundhed varer evindelig; og ham, som udbredte Jorden paa Vandene; thi hans Miskundhed varer evindelig; ham, som gjorde de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig; Solen til at regere om Dagen; thi hans Miskundhed varer evindelig; Maanen og Stjernerne til at regere om Natten; thi hans Miskundhed varer evindelig; 10 ham, som slog Ægypterne deres førstefødte; thi hans Miskundhed varer evindelig; 11 og førte Israel ud af deres Midte; thi hans Miskundhed varer evindelig; 12 med en stærk Haand og en udrakt Arm; thi hans Miskundhed varer evindelig; 13 ham, som kløvede det røde Hav igennem; thi hans Miskundhed varer evindelig; 14 og lod Israel gaa midt igennem det; thi hans Miskundhed varer evindelig; 15 og udstødte Farao og hans Hær i det røde Hav; thi hans Miskundhed varer evindelig; 16 ham, som førte sit Folk igennem Ørken; thi hans Miskundhed varer evindelig; 17 ham, som slog store Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig 18 slog fældede mægtige Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig; 19 Amoriternes Konge Sion; thi hans Miskundhed varer evindelig; 20 og Basans Konge Og; thi hans Miskundhed varer evindelig; 21 og gav deres Land til Arv; thi hans Miskundhed varer evindelig; 22 til Arv for sin Tjener Israel, thi hans Miskundhed varer evindelig; 23 Ham, som kom os i Hu i vor Fornedrelse; thi hans Miskundhed varer evindelig; 24 og udrev os fra vore Fjender; til hans Miskundhed varer evindelig, 25 ham, som giver alt Kød Føde; thi hans Miskundhed varer evindelig! 26 Priser Himlenes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig!
Copyright information for Dan1871