Psalms 136

1Priser  Herren; thi han er god, thi hans Miskundhed vare evindelig. 2Priser Gudernes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig. 3Priser Herrernes Herre; thi hans Miskundhed varer evindelig; 4ham, som ene gør store, underfulde Ting; thi hans Miskundhed varer evindelig; 5ham, som gjorde Himlene med Forstand; thi hans Miskundhed varer evindelig; 6og ham, som udbredte Jorden paa Vandene; thi hans Miskundhed varer evindelig; 7ham, som gjorde de store Lys; thi hans Miskundhed varer evindelig; 8Solen til at regere om Dagen; thi hans Miskundhed varer evindelig; 9Maanen og Stjernerne til at regere om Natten; thi hans Miskundhed varer evindelig; 10ham, som slog Ægypterne deres førstefødte; thi hans Miskundhed varer evindelig; 11og førte Israel ud af deres Midte; thi hans Miskundhed varer evindelig; 12med en stærk Haand og en udrakt Arm; thi hans Miskundhed varer evindelig; 13ham, som kløvede det røde Hav igennem; thi hans Miskundhed varer evindelig; 14og lod Israel gaa midt igennem det; thi hans Miskundhed varer evindelig; 15og udstødte Farao og hans Hær i det røde Hav; thi hans Miskundhed varer evindelig; 16ham, som førte sit Folk igennem Ørken; thi hans Miskundhed varer evindelig; 17ham, som slog store Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig 18slog fældede mægtige Konger; thi hans Miskundhed varer evindelig; 19Amoriternes Konge Sion; thi hans Miskundhed varer evindelig; 20og Basans Konge Og; thi hans Miskundhed varer evindelig; 21og gav deres Land til Arv; thi hans Miskundhed varer evindelig; 22til Arv for sin Tjener Israel, thi hans Miskundhed varer evindelig; 23Ham, som kom os i Hu i vor Fornedrelse; thi hans Miskundhed varer evindelig; 24og udrev os fra vore Fjender; til hans Miskundhed varer evindelig, 25ham, som giver alt Kød Føde; thi hans Miskundhed varer evindelig! 26Priser Himlenes Gud; thi hans Miskundhed varer evindelig!
Copyright information for Dan1871