Psalms 138

1Af David. Jeg vil prise dig af mit ganske Hjerte; over for Guderne vil jeg lovsynge dig. 2Jeg vil kaste mig ned for dit hellige Tempel og prise dit Navn for din Miskundhed og for din Sandhed; thi du har gjort dit Ord herligt over al dit Navns Herlighed. 3Den Dag, jeg kaldte, da bønhørte du mig; du gav mig Mod, i min Sjæl kom Styrke. 4 Herre! alle Konger paa Jorden skulle prise dig; thi de have hørt din Munds Ord. 5Og de skulle synge om  Herrens Veje; thi stor er  Herrens Ære. 6Thi  Herren er høj og ser til den ringe, og den stolte kender han i det faarne. 7Naar jeg vandrer midt i Angest, vil du holde mig i Live du vil udrække din Haand imod mine Fjenders Vrede, og din højre Haand vil frelse mig. 8 Herren skal fuldføre det for mig;  Herre! din Miskundhed varer evindelig, opgiv ikke dine Hænders Gerninger.
Copyright information for Dan1871