Psalms 142

1En Undervisning; af David; da han var i Hulen; en Bøn. 2Med min Røst vil jeg raabe til  Herren; med min Røst vil jeg bede til  Herren om Naade. 3Jeg vil udøse min Klage for hans Ansigt, jeg vil give min Nød til Kende for hans Ansigt. 4Naar min Aand er forsmægtet i mig, da kender du min Sti; paa Vejen, som jeg skulde gaa, have de skjult en Snare for mig. 5Sku til højre, og se, der er ingen, som kendes ved mig; Tilflugt er forsvunden fra mig, ingen er omhyggelig for min Sjæl. 6Jeg rabte til dig,  Herre! jeg sagde: Du er min Tilflugt, min Del i de levendes Land. 7Giv Agt paa mit Skrig; thi jeg er bleven saare ringe; fri mig fra dem, som forfølge mig; thi de ere mig for stærke. Udfør min Sjæl af Fængsel til at prise dit Navn; de retfærdige skulle omgive mig; naar du gør vel imod mig.
Copyright information for Dan1871