Psalms 148

Halleluja! Lover  Herren fra Himlene, lover ham i det høje! Lover ham, alle hans Engle! lover ham, alle hans Hærskarer! Lover ham, Sol og Maane! lover ham, alle Lysets Stjerner! Lover Haa ham, Himlenes Himle! og I Vande, som ere over Himlene! De skulle love  Herrens Navn; thi han bød, og de bleve skabte. Og han har stillet dem hen for bestandig, evindelig; han satte dem en Lov, og Føde den skal ikke overskrides. Lover  Herren fra Jorden, I Søuhyrer og alle Dyb! IId og Hagel Sne og Røg og Stormvejr, som udretter hans Ord! I Bjerge og alle Høje, Frugttræer og alle Cedre! 10 I vilde Dyr og alt Kvæg, Kryb og vingede Fugle! 11 I Konger paa Jorden og alle Folk, Fyrster og alle Dommere paa Jorden! 12 Unge Karle og Jomfruer tillige, de gamle med de unge! 13 De skulle love  Herrens Navn; thi hans Navn alene er ophøjet, hans Majestæt er over Jorden og Himmelen. 14 Og han har ophøjet et Horn for sit Folk, han, der er Han en Lovsang for alle sine hellige, for hvo Israels Børn, det Folk, der er ham nær. Halleluja!
Copyright information for Dan1871