Psalms 150

Halleluja! Lover Gud i hans Helligdom, lov er ham i hans Vældes udstrakte Befæstning! Lover ham for hans vældige. Gerninger, lover ham efter hans store Magt! Lover ham med Basuns Klang, lover ham med Psalter og Harpe! Lover ham med Tromme og Dans, lover ham med Strenge og Fløjte! Lover ham med lydende Cymbler, lover ham med klingende Cymbler! Alt det, som har Aande, love  Herren! Halleluja!
Copyright information for Dan1871