Psalms 2

Hvorfor fnyse Hedningerne, og grunde Folkene paa Forfængelighed? Jordens Konger rejse sig, og Fyrsterne raadslaa tilsammen imod  Herren og imod hans salvede: Lader os sønderrive deres Baand og kaste deres Reb af os! Han, som bor i Himlene, ler; Herren spotter dem. Da skal han tale til dem i sin Vrede o; forfærde dem i sin Harme: Jeg har dog indsat min Konge over Zion, mit hellige Bjerg." Jeg vil fortælle om et beskikket Raad;  Herren sagde til mig: Du er min Søn; jeg fødte dig i Dag. Begær af mig, saa vil jeg give dig Hedningerne til din Arv og Jordens Grænser til din Ejendom. Du skal sønderslaa dem med et Jernspir, ligesom Pottemagerkar skal du sønderbryde dem. 10 Og nu, I Konger, handler klogelig! lader eder undervise, I Dommere paa Jorden! 11 Tjener  Herren med Frygt og fryder eder med Bæven! 12 Kysser Sønnen, at han ikke bliver vred, og I skulle omkomme paa Vejen; thi om et lidet vil hans Vrede optændes; salige alle de, som forlade sig paa ham!
Copyright information for Dan1871