Psalms 23

1En Psalme af David.  Herren er min Hyrde, mig skal intet fattes. 2Han lader mig ligge i skønne Græsgange; han leder mig til de stille rindende Vande. 3Han vederkvæger min Sjæl; han fører mig paa Retfærdigheds Veje for sit Navns Skyld. 4Naar jeg end skal vandre i Dødens Skygges Dal, vil jeg ikke frygte for ondt, thi du er med mig; din Kæp og din Stav, de skulle trøste mig. 5Du bereder et Bord for mig, over for mine Fjender; du har salvet mit Hoved med Olie, mit Bæger flyder over. 6Ikkun godt og Miskundhed skal følge mig alle mine Livsdage, og jeg skal blive i  Herrens Hus igennem lange Tider.
Copyright information for Dan1871