Psalms 26

Af David.  Herre! skaf mig Ret, thi jeg har vandret i min Uskyldighed; og jeg forlader mig paa  Herren, jeg skal ikke snuble. Prøv mig,  Herre! og forsøg mig, lutre mine Nyrer og mit Hjerte; thi din Miskundhed er for mine Øjne, og jeg vandrer i din Sandhed. Jeg sidder ikke hos falske Folk og kommer ikke hos underfundige. Jeg hader de ondes Forsamling og sidder ikke hos de ugudelige. Jeg toer mine Hænder i Uskyldighed og holder mig omkring dit Alter,  Herre! for at lade mig høre med Taksigelses Røst og for at fortælle alle dine underfulde Gerninger.  Herre! jeg elsker dit Hus's Bolig og din Æres Tabernakels Sted. Bortryk ikke min Sjæl med Syndere, eller rnit Liv med blodgerrige Folk, 10 i hvis Hænder der ele Skændsel, og hvis højre Haand er fuld af Skænk. 11 Men jeg vil vandre i min Uskyldiglled; forløs mig og vær mig naadig! 12 Min Fod staar paa det jævne; i Forsamlinger vil jeg love  Herren.
Copyright information for Dan1871