Psalms 30

1En Psalme, en Sang ved Husets Indvielse; af David. 2 Herre! jeg vil ophøje dig; thi du har draget mig op, og du lod ikke mine Fjender glædes over mig. 3 Herre, min Gud! jeg raabte til dig, og du helbredede mig. 4 Herre! du førte min Sjæl op fra de døde, du lod mig leve, at jeg ikke for ned i Hulen. 5Synger for  Herren, I hans hele! og priser hans Helligheds Ihukommelse. 6Thi et Øjeblik varer hans Vrede, men hans Naade Livet igennem; om Aftenen gæster Graad, men om Morgenen Frydeangest. 7Og jeg sagde i min Tryghed: Jeg skal ikke rokkes evindelig. 8 Herre! i din Naade havde du befæstet mit Bjerg; du skjulte dit Ansigt, da blev jeg forfærdet. 9Til dig,  Herre! vil jeg raabe, og til Herren vil jeg bede ydmygeligt. 10Hvad Vinding er der i mit Blod, jeg farer ned til Graven? Kan Støv takke dig? Kan det forkynde din Sandhed? 11 Herre! hør, og vær mig naadig;  Herre! vær min Hjælper. 12Du har omskiftet min Sorg til Dans for mig; du har løst min Sæk og bundet op om mig med Glæde, at min Ære maa lovsynge dig og ikke tie;  Herre, min Gud! evindelig vil jeg takke dig.
Copyright information for Dan1871