Psalms 30

En Psalme, en Sang ved Husets Indvielse; af David.  Herre! jeg vil ophøje dig; thi du har draget mig op, og du lod ikke mine Fjender glædes over mig.  Herre, min Gud! jeg raabte til dig, og du helbredede mig.  Herre! du førte min Sjæl op fra de døde, du lod mig leve, at jeg ikke for ned i Hulen. Synger for  Herren, I hans hele! og priser hans Helligheds Ihukommelse. Thi et Øjeblik varer hans Vrede, men hans Naade Livet igennem; om Aftenen gæster Graad, men om Morgenen Frydeangest. Og jeg sagde i min Tryghed: Jeg skal ikke rokkes evindelig.  Herre! i din Naade havde du befæstet mit Bjerg; du skjulte dit Ansigt, da blev jeg forfærdet. Til dig,  Herre! vil jeg raabe, og til Herren vil jeg bede ydmygeligt. 10 Hvad Vinding er der i mit Blod, jeg farer ned til Graven? Kan Støv takke dig? Kan det forkynde din Sandhed? 11  Herre! hør, og vær mig naadig;  Herre! vær min Hjælper. 12 Du har omskiftet min Sorg til Dans for mig; du har løst min Sæk og bundet op om mig med Glæde, at min Ære maa lovsynge dig og ikke tie;  Herre, min Gud! evindelig vil jeg takke dig.
Copyright information for Dan1871