Psalms 4

1Til Sangmesteren; med Strengeleg: en Psalme af David. 2Naar jeg raaber, da bønhør mig, min Retfærdigheds Gud! i Trængsel skaffede du mig Rum; vær mig naadig og hør min Bøn! 3I Menneskens Børn! hvor længe skal min Ære væere til Skrændsel? I elske Forfængelighed og søge Løgn. Sela. 4Vider dog, at  Herren har udkaaret sin hellige;  Herren hører, naar jeg raaber til ham. 5Bliver vrede, men synder ikke; taler i eders Hjerte paa eders Leje; og væer stille! Sela. 6Ofrer Retfærligheds Ofre, og forlader eder paa  Herren! 7Mange sige: Hvo vil vise os godt?  Herre! opløft dit Ansigts Lys over os. 8Du gav Glæde i mit Hjerte større end den, de havde, da deres Korn og deres Most var i Overflod. I Fred vil jeg baade lægge mig og sove; thi du,  Herre! skal lade mig bo ene i Tryghed.
Copyright information for Dan1871