Psalms 54

1Til Sangmesteren; med Strengeleg; en Undervisning af David, 2der Sifiterne kom og sagde til Saul: Har David ikke skjult sig hos os? 3Frels mig, Gud! ved dit Navn og beskik mig Ret ved din Magt. 4Gud! hør min Bøn, vend øren til min, Munds Tale. 5Thi fremmede staa op imod mig, og Voldsmænd søge efter mit Liv; de have ikke Gud for Øje. Sela. 6Se, Gud hjælper mig; Herren er iblandt dem, som opholde min Sjæl. 7Han skal betale mine Fjender det onde; udryd dem ifølge din der det onde; udryd dem ifølge din Sandhed! Jeg vil ofre dig frivilligt Offer; jeg vil takke dit Navn,  Herre! thi det er godt. Thi han friede mig af al Nød, og mit Øje saa sin Lyst paa mine Fjender.
Copyright information for Dan1871