Psalms 72

1Af Salomo. Gud! giv Kongen dine Domme og Kongens Søn din Retfærdighed, 2at han kan dømme dit Folk med Retfærdighed og dine elendige med Retvished. 3Lad Bjergene bære Fred for Folket og Højene ligesaa ved Retfærdigheden. 4Han skal skaffe de elendige iblandt Folket Ret, han skal frelse den fattiges Børn og knuse Voldsmanden. 5De skulle frygte dig, saa længe Solen er til, og saa længe Maanen lyser, fra Slægt til Slægter. 6Han stige ned som Regn paa den slaaede Eng, som Draaber, der væde Jorden! 7I hans Dage blomstre den retfærdige og megen Fred, indtil Maanen ikke er mere! 8Og han regerer fra Hav til Hav, og fra Floden indtil Jordens Ende! 9De, som bo i Ørken, skulle bøje sig for hans Ansigt, og hans Fjender skulle slikke Støv. 10Konger fra Tarsis og Øerne skulle bringe Skænk! Konger fra Skeba og Seba skulle fremføre Gave. 11Og alle Konger skulle tilbede for ham; alle Hedninger skulle tjene ham. 12Thi han skal fri den fattige, som raaber, samt den elendige, som inben Hjælper har. 13Han skal spare den ringe og fattige og frelse de fattiges Sjæle. 14Han skal udløse deres Sjæl fra Undertrykkelse og fra Vold, og deres Blod skal være dyrebart for hans Øjne. 15Og de skulle leve og give ham af Skebas Guld og altid bede for ham, love ham den ganske Dag. 16Der vorde Overflod af Korn i Landet paa Bjergenes Top; dets Frugt suse som Libanon, og Folk blomstre frem af Staden som Urter paa Jorden! 17Hans Navn blive evindelig; saa længe Solen lyser, forplante sig hans Navn, og de skulle velsigne sig selv i ham, alle Hedninger skulle prise ham salig! 18Lovet være den  Herre Gud, Israels Gud, han, som ene gør underfulde Ting! 19Og lovet være hans Æres Navn evindelig; og al Jorden fyldes med hans Ære! Amen, ja, Amen! 20Davids, Isajs Søns Bønner have Ende.
Copyright information for Dan1871