Psalms 74

1En Undervisning; af Asaf. Gud! hvorfor har du forkastet os evindelig; din Vrede ryger imod din Græsgangs Hjord. 2Kom din Menighed i Hu, som du forhvervede i fordums Tid, som du genløste, til at være din Arvs Stamme, dette Zions Bjerg, som du bor paa. 3Opløft dine Trin til de evigt ødelagte Steder; Fjenden har handlet ilde med alting i Helligdommen. 4Dine Modstandere have brølet midt i din Forsamling, de have sat deres Tegn op til Tegn. 5Det ser ud, som naar een hæver Økserne højt imod Træets tætte Grene. 6Og nu de Ting, som vare derudi af udskaaret Arbejde, dem have de sønderslaaet med Økser og Hamre. 7De have sat Ild paa din Helligdom, de have vanhelliget dit Navns Bolig, lige til Jorden. 8De have sagt i deres Hjerte: Lader os kue dem tilsammen; de have opbrændt alle Guds Forsamlingshuse i Landet. 9Vi se ikke: vore egne Tegn; der er ingen Profet ydermere og ingen hos os, soin ved, hvor længe det skal vare. 10Gud! hvor længe skal Modstanderen forhaane, skal Fjenden foragte dit Navn evindelig? 11Hvorfor drager du din Haand, din højre Haand tilbage? Tag den ud fra din Barm, ødelæg dem! 12Gud er dog min Konge fra fordums Tid, som skaber Frelse midt paa Jorden. 13Du adskilte Havet med din Styrke, du sønderbrød Havuhyrernes Hoveder i Vandene. 14Du knuste Leviathans Hoveder, du gav Folket i Ørken den til Spise. 15Du lod Kilde og Bæk bryde frem, du udtørrede de altid rindende Floder. 16Dagen. hører dig til, Natten hører dig ogsaa til, du har beredt Lys og Sol. 17Du har sat alle Jordens Grænser; Sommer og Vinter, dem har du beskikket. 18Kom dette i Hu: Fjenden forhaanede  Herren, og et Folk af Daarer foragtede dit Navn. 19Giv ikke vilde Dyr din Turteldues Sjæl, glem ikke dine elendiges Liv evindelig! 20Se til Pagten; thi Jordens mørke Steder ere fulde af Volds Boliger. 21Lad den ringe ikke vende beskæmmet tilbage, lad den elendige og fattige love dit Navn! 22Gud! gør dig rede, udfør din Sag; kom din Forhaanelse i Hu, som dig sker af Daaren den ganske Dag. 23Glem ikke dine Fjenders Røst, dine Modstanderes Bulder, som stiger altid op.
Copyright information for Dan1871