Psalms 76

1Til Sangmesteren; med Strengeleg; en Psalme af Asaf, en Sang. 2Gud er kendt i Juda, hans Navn er stort i Israel, 3og hans Paulun var i Salem, og hans Bolig i Zion. 4Der sønderbrød han Buens Lyn, Skjold og Sværd og Krig. Sela. 5Du straaler i Glans og Hellighed fra de paa Bytte rige Bjerge. 6De stolte af Hjerte bliv plyndrede, de slumre deres Søvn; og ingen af Stridsmændene fandt Magt i deres Hænder. 7For din Trusel, Jakobs Gud! er baade Hest og Vogn falden i den dybe Søvn. 8Du, ja, dil er forfærdelig, og hvo kan bestaa for dit Ansigt, saa snart som du bliver vred? 9Du lod høre Dom fra Himmelen; Jorden frygtede og blev stille, 10da Gud gjorde sig rede til Dom, til at frelse alle de sagtmodige paa Jorden. Sela. 11Thi et Menneskes Vrede bereder dig Pris; hvad der bliver tilovers af Vreden, omgjorde du dig med. 12Gører Løfte og betaler  Herren, eders Gud det; alle I, som ere omkring ham, skulle bringe ham, den forfærdelige, Gave. Han borttager Fyrsternes Mod, han er forfærdelig for Kongerne paa Jorden.
Copyright information for Dan1871