Psalms 8

1Til Sangmesteren; til Githith; en Psalme - af David. 2 Herre, vort Herskab! hvor herligt er dit Navn over al Jorden, du, som udbreder din Majestæt over Himlene! 3Af de spædes og diendes Mund grundfæstede du en Magt for dine Fjenders Skyld for at standse Fjenden og den, som vil hævne sig. 4Naar jeg ser din Himmel, dine Fingres Gerning, Maanen og Stjernerne, som du beredte, 5hvad er da et Menneske, at du kommer ham i Hu, og et Menneskes Barn, at du besøger ham? 6Og du har ladet ham blive lidet ringere end Englene; du kronede ham med Ære og Herlighed? 7Du gør, at han hersker over dine Hænders Gerninger, du har lagt alting under hans Fødder: 8Faar og Øksne, dem alle sammen, ja, ogsaa Markens Dyr, 9Fuglene under Himmelen og Fiskene i Havet, hvad som farer hen ad Havets Veje.  Herre, vort Herskab! hvor herligt er dit Navn over al Jorden!
Copyright information for Dan1871