Psalms 82

1En Psalme; af Asaf. Gud staar i Guds Menighed; han dømmer midt iblandt Guder. 2Hvor længe ville I dømme Uret og anse de ugudeliges Personer? Sela. 3Straffer den ringe og den faderløse Ret; hjælper den elendige og den arme til Retfærdighed! 4Redder den ringe og den fattige; udfrier ham af de ugudeliges Haand! 5De skønne ikke og forstaa ikke, de vandre i Mørke; alle Jordens Grundpiller ryste. 6Jeg har sagt: I ere Guder, og I ere alle den Højestes Sønner. 7Men I skulle dø som Mennesker, og som en af Fyrsterne skulle I falde. 8Gud! gør dig rede, døm Jorden; thi du skal tage Arv iblandt alle Hedninger.
Copyright information for Dan1871