Psalms 85

1En Psalme. 2 Herre! du har haft Velbehag til dit Land, du har ført Jakobs fangne Folk tilbage. 3Du har borttaget dit Folks Misgerning, du har skjult al deres Skyld. Sela. 4Du har draget al din Harme tilbage, du har, bortvendt din grumme Vrede. 5Hjælp os op igen, vor Frelses Gud! og tilintetgør din Fortørnelse imod os. 6Vil du evindelig være vred paa, os? vil du udstrsekke din Vrede fra Slægt til Slægt? 7Vil du ikke gøre os levende igen, at dit Folk maa glæde sig i dig? 8 Herre! lad os se din Miskundhed og giv os din Frelse. 9Jeg vil høre, hvad Gud  Herren taler; thi han skal tale Fred til sit Folk og til sine hellige, kun at de ikke vende tilbage til Daarlighed. 10Ja, hans Frelse er nær hos dem, som ham frygte, at Herlighed maa bo i vort Land. 11Miskundhed og Sandhed møde hinanden; Retfærdighed og Fred kysse hinanden. 12Sandhed vokser op af Jorden, og Retfærdighed ser ned af Himmelen. 13Dertil skal  Herren give det gode, og vort Land give sin Grøde. Retfærdighed gaa frem for hans Ansigt og sætte sine Trin paa hans Vej!
Copyright information for Dan1871