Psalms 93

1 Herren regerer, han har iført sig Højhed;  Herren, han har iført sig, han har ombundet sig med Styrke; ja, Jorderige er befæstet, det skal ikke rokkes. 2Fra fordums Tid staar din Trone fast, du er fra Evighed. 3 Herre! Strømme opløftede, Strømme opløftede deres Røst, Strømme opløftede deres Drøn. 4Fremfor Rønsten af de mange, de mægtige Vande, fremfor Havets Brændinger er  Herren mægtig i det Høje. 5Dine Vidnesbyrd ere saare trofaste, Hellighed sømmer sig for dit Hus,  Herre! saa længe Dagene vare.
Copyright information for Dan1871