Psalms 96

1Synger for  Herren en ny Sang, 2Synger for  Herren, lover hans Navn, bebuder hans Frelse fra Dag til Dag! 3Forkynder hans Ære iblandt Hedningerne, hans underfulde Gerninger iblandt alle Folkeslag. 4Thi  Herren er stor og saare priselig, han er forfærdelig fremfor alle Guder. 5Thi alle Folkenes Guder ere Afguder; men  Herren har skabt Himmelen. 6Majestæt og Herlighed ere for hans Ansigt, Magt og Prydelse ere i hans Helligdom. 7Giver  Herren, I Folkeslægter! giver,  Herren Ære og Magt! 8Giver  Herren hans Navns Ære, frembærer Skænk og kommer til hans Forgaarde! 9Tilbeder  Herren i hellig Prydelse, bæv for hans Ansigt al Jorden! 10Siger iblandt Hedningerne:  Herren regerer, og Jorderige staar fast, det rokkes ej; han skal dømme Folkene med Retvished. 11Himlene glæde sig, og Jorden fryde sig; Havet bruse og dets Fylde! 12Marken fryde sig og alt, hvad der er paa; da skulle alle Træer i Skoven synge med Fryd 13for  Herrens Ansigt; thi han kommer, thi han kommer til at dømme Jorden; han skal dømme Jorderige med Retfærdighed og Folkene med sin Sandhed.
Copyright information for Dan1871