Psalms 96

Synger for  Herren en ny Sang, Synger for  Herren, lover hans Navn, bebuder hans Frelse fra Dag til Dag! Forkynder hans Ære iblandt Hedningerne, hans underfulde Gerninger iblandt alle Folkeslag. Thi  Herren er stor og saare priselig, han er forfærdelig fremfor alle Guder. Thi alle Folkenes Guder ere Afguder; men  Herren har skabt Himmelen. Majestæt og Herlighed ere for hans Ansigt, Magt og Prydelse ere i hans Helligdom. Giver  Herren, I Folkeslægter! giver,  Herren Ære og Magt! Giver  Herren hans Navns Ære, frembærer Skænk og kommer til hans Forgaarde! Tilbeder  Herren i hellig Prydelse, bæv for hans Ansigt al Jorden! 10 Siger iblandt Hedningerne:  Herren regerer, og Jorderige staar fast, det rokkes ej; han skal dømme Folkene med Retvished. 11 Himlene glæde sig, og Jorden fryde sig; Havet bruse og dets Fylde! 12 Marken fryde sig og alt, hvad der er paa; da skulle alle Træer i Skoven synge med Fryd 13 for  Herrens Ansigt; thi han kommer, thi han kommer til at dømme Jorden; han skal dømme Jorderige med Retfærdighed og Folkene med sin Sandhed.
Copyright information for Dan1871