Psalms 99

1 Herren regerer, Folkene bæve; han sidder over Keruber, Jorden ryster. 2 Herren er stor i Zion, og han er ophøjet over alle Folkene. 3De skulle prise dit Navn som stort og forfærdeligt - hellig er han! - 4Og Kongens Vælde elsker Ret; du har befæstet Retvished, du har gjort Ret og Retferdighed i Jakob. 5Ophøjer  Herren vor Gud og tilheder for hans Fødders Fodskammel - hellig er han! - 6Mose og Aron iblandt hans Præster og Samuel iblandt dem, som paakaldte hans Navn, raabte til  Herren, og bønhørte dem. 7Han talte til dem i Skystøtten; de holdt hans Vidnesbyrd og den Skik, som han gav dem. 8 Herre, vor Gud! du du var dem en Gud, som tilgav dem, men ogsaa en Hævner over deres Gerninger. 9Ophøjer  Herren vor Gud og; tilbeder for hans hellige Bjerg; thi hellig er  Herren vor Gud.
Copyright information for Dan1871