Psalms 99

 Herren regerer, Folkene bæve; han sidder over Keruber, Jorden ryster.  Herren er stor i Zion, og han er ophøjet over alle Folkene. De skulle prise dit Navn som stort og forfærdeligt - hellig er han! - Og Kongens Vælde elsker Ret; du har befæstet Retvished, du har gjort Ret og Retferdighed i Jakob. Ophøjer  Herren vor Gud og tilheder for hans Fødders Fodskammel - hellig er han! - Mose og Aron iblandt hans Præster og Samuel iblandt dem, som paakaldte hans Navn, raabte til  Herren, og bønhørte dem. Han talte til dem i Skystøtten; de holdt hans Vidnesbyrd og den Skik, som han gav dem.  Herre, vor Gud! du du var dem en Gud, som tilgav dem, men ogsaa en Hævner over deres Gerninger. Ophøjer  Herren vor Gud og; tilbeder for hans hellige Bjerg; thi hellig er  Herren vor Gud.
Copyright information for Dan1871