Song of Solomon 7

1Hvor skønne ere dine Trin i Skoene, du ædelbaarne! dine Lænders Bøjninger ere som Smykker, Værk af Kunstnerhaand. 2Din Navle er det runde Bæger, det mangler aldrig krydret Vin, din Bug er en Hvededynge, omhegnet med, Lillier. 3Dine to Bryster ere libesom to unge Raatvillinger. 4Din Hals er som Elfenbenstaarnet, dine Øjne ere Fiskedamme i Hesbon ved Bath-Rabbins Port, din Næse er som Lihanons Taarn, der skiler ud imod Damaskus. 5Dit Hoved paa dig er som Karmel, 6Haaret paa dit Hoved er som Purpur; Kongen er fængslet i Lokkerne. Hvor dejlig og hvor yndig er du, o kære! i Elskelighed. 7Denne din ranke Vækst er ligt et Palmetræ og dine Bryster som Drueklaser. 8Jeg sagde: Jeg vil stige op i Palmetræet, jeg vil tage fat paa dets Grene; og dine Brystel vorde som Vinstokkens Drueklaser og din Næses Aande som Æblerne; 9og din Gane som den gode Vin, eller gaar glat ned for min elskede og bringer sovendes Læber til at tale. 10Jeg er min elskedes, og til mig er hans Attraa. 11Kom, min elskede lader os gaa ud paa Marken, lader os blive Natten over i Landsbyerne! 12Lader os aarle gaa til Vingaardene, lader os se, om Vinstokken har skudt, om Blomsterne ere udsprungne, og om Granattræerne blomstre; der vil jeg skænke dig min Kærlighed. 13Dudaim give Lugt, og ved vore Døre er der alle Haande kostelige Frugter, nye og gamle; o, min elskede! jeg har gemt dem til dig.
Copyright information for Dan1871