Zechariah 6

1Og jeg opløftede atter mine Øjne og saa, og se; fire Vogne, som gik frem imellem de to Bjerge, og Bjergene vare Kobberbjerge. 2For den første Vogn var der røde Heste, og for den anden Vogn sorte Heste, 3og for den tredje Vogn hvide Heste, og for den fjerde Vogn spraglede, stærke Heste svarede og sagde til Engelen, som talte med mig: Hvad betyde disse, min Herre? 4Og Engelen svarede og sagde til mig: Disse ere de fire Vejr under Himmelen, som gaa ud, 5efter at de have stillet sig frem for al Jordens Herre. 6Hvad angaar Vognen med de sorte Heste for, da gaa de ud imod Nordens Land og de hvide ere gangne ud bag efter dem, og de spraglede ere gangne ud imod Sydens Land. 7Og de stærke ere gangne ud, men de begærede at gaa hen for at vandre Jorden rundt, og han sagde: Gaar, vandrer Jorden rundt; saa vandrede de Jorden rundt. 8Da raabte han til mig og talte til mig og sagde: Se, de, som udgaa imod Nordens Land, bringe min Aand til at hvile i Nordens Land. 9Og  Herrens Ord kom til mig saaledes: 10Tag af de bortførte, nemlig af Keldaj, af Tobias og Jedaja, og gaa du paa denne Dag, ja, gaa ind i Josiass, Zefanias's Søns Hus, hvorhen de ere komne fra Babel: 11Ja, tag Sølv og Guld, og gør Kroner, og sæt dem paa Ypperstepræsten Josias, Jozedaks Søns, Hoved; 12og sig til ham: Saa siger den  Herre Zebaoth: Se, en Mand, Zemak er hans Navn; og fra sit Sted skal han skyde frem, og han skal bygge  Herrens Tempel. 13Ja, han skal bygge  Herrens Tempel, og han skal bære Kongeherlighed, og han skal sidde og herske paa sin Trone, og han skal være Præst paa sin Trone, og der skal være Freds Raad imellem dem begge. 14Og Kronerne skulle være for Kelem og for Tobias og for Jedaja og for Hen, Zefanias's Søn, til en Ihukommelse i  Herrens Tempel. 15Og fjerne Folk skulle komme og bygge paa  Herrens Tempel, og I skulle fornemme, at den  Herre Zebaoth har sendt mig til eder; og dette skal ske, dersom I flittigt ville høre  Herren eders Guds Røst.
Copyright information for Dan1871