Zechariah 3

1Og han lod mig se Ypperstepræsten Josva, der stod for  Herrens Engels Ansigt, og Satan, del stod ved hans højre Haand for at staa ham imod. 2Og  Herren sagde til Satan:  Herren true dig, Satan! ja,  Herren true dig, han, som udvælger Jerusalem; er ikke denne en Brand, som er reddet af Ilden? 3Og Josva var iført skidne Klæder, der han stod for Engelens Ansigt. 4Da svarede han og sagde til dem, som stode for hans Ansigt: Tager de skidne Klæder af ham; derefter sagde han til ham: Se, jeg har borttaget din Skyld fra dig og ifører dig Helligdagsklæder! 5Og jeg sagde: Lad dem sætte en ren Præstehue paa hans Hoved; og de satte en ren Præstehue paa hans Hoved og iførte ham Klæder, og  Herrens Engel stod hos. 6Og  Herrens Engel vidnede for Josva og sagde: 7Saa siger den  Herre Zebaoth: Dersom du vandrer i mine Veje, og dersom du tager Vare paa, hvad jeg har givet dig at varetage, da skal du baade dømme mit Hus og tage Vare paa mine Forgaarde; og jeg vil give dig Gang iblandt disse, som staa her. 8Hør dog, Josva, du Ypperstepræst: Du og dine Venner, som sidde for dit Ansigt, ere Mænd til Forbillede; thi se, jeg vil lade min Tjener Zemak komme. 9Thi se Stenen, som jeg har lagt for Josvas Ansigt, over een Sten ere syv Øjne; se, jeg udgraver Udgravningen paa den, siger den  Herre Zebaoth, og jeg vil borttage dette Lands Skyld paa een Dag. 10Paa den Dag, siger den  Herre Zebaoth, skulle I kalde, den ene den anden, hen under Vintræet og hen under Figentræet.
Copyright information for Dan1871