Zephaniah 1

1 Herrens Ord, som kom til Zefanias, en Søn af Kusi, der var en Søn af Gedalia, der var en Søn af Gedalia, der var en Søn af Ezekias, i de Dage, da Josias, Amons Søn, var Konge i Juda. 2Bort, ja, Zolt vil jeg tage alt af Jorden; siger  Herren. 3Jeg vil borttage Mennesker og Dyr, borttage Fuglene under Himmlelen og Fiskene i Havet og alle Anstød tillige med de, ugudelige; og jeg vil udrydde Menneskene af Jorden, siger  Herren. 4Og jeg vil udstrække min Haand imod Juda og imod alle Jerusalems Indbyggere, og jeg vil udrydde af dette Sted det overblevne af Baal, Afgudspræsternes Navn tillige med Præsterne; 5og dem, som paa Tagene tilbede Himmelens Hær, og dem, som tilbedende sværge til  Herren og dog sværge ved deres Konge; 6og dem, som ere vegne bort fra  Herren, og som ikke have søgt  Herren og ikke spurgt efter ham. 7Stille for den Herre,  Herre! thi  Herrens Dag er nær; thi  Herren har beredt en Offerslagtning, han har helliget sine indbudne. 8Og det skal ske paa  Herrens Offerslagtnings Dag, at jeg vil hjemsøge Fyrsterne og Kongens Børn og alle, som klæde sig i flemmed Dragt. 9Og jeg vil hjemsøge paa den Dag hvor den, som springer over Dørterskelen, dem, som fylde deres Herres Hus med Vold og Svig. 10Og der skal paa denne Dag, siger  Herren, lyde Raab fra Fiskepolten og Hylen fra Stadens anden Del og stor Forstyrrelse fra Højene. 11Hyler, I som bo i Morteren! thi alt Kræmmerfolket er tilintetgjort, alle de, som vare belæssede med Sølv, ere udryddede. 12Og det skal ske paa den Tid, at jeg vil ransage Jerusalem med Lygter, og jeg vil hjemsøge de Folk, som ligge stille paa deres Bærme, dem, som sige i deres Hjerte:  Herren gør hverken godt eller ondt. 13Og deres Gods skal blive til Rov og deles Huse til Ødelæggelse, og de skulle bygge Huse, men ikke bo i dem, og plante Vingaarde, men ikke drikke Vin af dem. 14Nær er  Herrens Dag, den store, den er nær og haster saare; Lyden af  Herrens Dag høres; der raaber den vældige bitterlig. 15En Vredes Dag er denne Dag, en Nøds og Længsels Dag, en Forstyrrelses og Længsels Dag, en Forstyrrelses og Ødelæggelses Dag, en Mørkheds og Dunkelheds Dag, en Skys og Mulms Dag, 16en Trompetklangs og Krigsraabs Dag over de befæstede Stæder og over de høje Hjørnetaarne: 17Og jeg vil ængste Menneskene, og de skulle gaa som blinde; thi de have syndet imod  Herren; og deres Blod skal udøses som Støv og deres Kød som Skarn. 18Hverken deres Sølv eller deres Guld skal kunne redde dem paa  Herrens Vredes Dag, men ved hans Nidkærheds Ild skal den hele Jord fortæres; thi han skal gøre Ende, ja, hastelig gøre Ende paa alle Jordens Beboere.
Copyright information for Dan1871