2 John 1

1) ouderling aan de

Zo noemt zich de apostel Johannes, •f vanwege zijn ambt, gelijk ook Petrus, 1 Petr. 5:1, •f vanwege zijn hogen ouderdom; alsof hij zeide: de oude.

1Pe 5.1

2) uitverkoren

Zo noemt hij haar naar het oordeel der liefde, naar welke allen die Christus belijden, voor uitverkorenen moeten behouden worden. Zie dergelijke 2 Joh. 1:13; Filipp. 4:3; 1 Thess. 1:4; 2 Thess. 2:13; 1 Petr. 1:2.

2Jo 1.13 Php 4.3 1Th 1.4 2Th 2.13 1Pe 1.2

3) vrouwe en aan

Grieks Kyria; dat is, Herin, gelijk ook 2 Joh. 1:5; waardoor aangeduid wordt niet een van het vrouwelijk geslacht alleen, maar een voortreffelijke, aanzienlijke, machtige vrouw.

2Jo 1.5

4) die ik

Namelijk zo de moeder als de kinderen, gelijk uit het Griekse woord blijkt.

5) in waarheid liefheb,

Dat is, oprecht, gelijk 1 Joh. 3:18.

1Jo 3.18

6) allen, die

Namelijk die in die plaats wonen en u kennen.

7) de waarheid gekend

Dat is, de ware leer van het heilige Evangelie. Zie 2 Tim. 2:25; 1 Joh. 2:21, en 1 Joh. 3:19.

2Ti 2.25 1Jo 2.21 3.19
Copyright information for DutKant