Exodus 36

1) hefoffer,

Als, goud, zilver, koper, enz.

2) allen morgen vrijwillig offer.

Hebreeuws, in den morgen in den morgen.

3) ieder man van zijn werk,

Hebreeuws, man man.

4) Het volk brengt te veel,

Hebreeuws, het volk vermenigvuldigt te brengen; of, vermenigvuldigende brengt het volk.

5) een stem zoude laten gaan door het leger,

Dat is, een gebod, uitroeping, proclamatie, plakkaat.

6) make geen werk meer

Dat is, bereiden geen stof meer tot dit werk.

7) der stoffe was

Hebreeuws, des werks; dat is, de stof of materie, tot het werk, gelijk Exod. 36:6.

Ex 36.6

8) denzelven genoeg

Te weten, den kunstigen werkmeester.

9) tabernakel van tien gordijnen,

De tabernakel is het eerst gemaakt, ofschoon Exod. 25: de ark, de tafel en de kandelaar v¢¢r den tabernakel genoemd worden, want daarin moest al het gereedschap staan.

10) ‚‚n maat.

Zo in de breedte, als in de lengte.

11) een tent over den tabernakel;

Tent, betekent hier zoveel als een dak of deksel.

12) houvasten had een berd,

Hebreeuws, handen.

13) twee voeten onder elk berd.

Hebreeuws, twee voeten, twee voeten onder ‚‚n berd.

14) een voorhang van hemelsblauw,

Dit voorhangsel maakte een scheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen.

15) een deksel van hemelsblauw,

Dit was een ander deksel, onderscheiden van het voorhangsel, Exod. 36:35.

Ex 36.35
Copyright information for DutKant