Exodus 39

1) daaraan;

Te weten, aan den efod.

2) hij zette ze op de schouderbanden des efods,

Te weten, de werkmeesters en alzo Exod. 39:8.

Ex 39.8
3) daarin vier rijen stenen:

Te weten, in den borstlap.

4) bonden den borstlap

Anders, verhieven, verbeurden.

5) Den louteren kandelaar

Dat is, die uit louter goud gemaakt was.

6) Toen zegende Mozes hen.

Dat is, hij prees hun werk, en wenste hun den zegen des Heeren.

Copyright information for DutKant