Ezekiel 15

56) in haar gedaan heb,

Of, aan, met, of tegen haar, te weten Jeruzalem.

1) hout des wijnstoks

Te weten nadat het afgehouwen is. Anders: boom.

2) meer dan alle hout,

Dat is, beter, waardiger, oorbaarlijker. Hij wil zeggen niet; maar is ook slechter, zowel in den vorm, die krom, stomp, knobbelachtig en lelijk is, als in de stof, die onbekwaam is dat daaruit enig houten vat of stuk werks zou mogen gemaakt worden.

3) [of] de wijnrank

Anders: [of] dan een tak, die onder, of in de bomen van een woud is.

4) Neemt men daarvan

Hebreeuws, nemen zij daarvan; dat is, zal men daarvan bekwame stof kunnen nemen om slechts een houten nagel te maken, aan welken men enige huisraad of werktuig zou mogen hangen?

5) een pin,

Dat is, een houten nagel.

6) opdat het verteerd worde;

Anders: ter vertering, of ter spijs; alzo onder Ezech. 15:6.

Eze 15.6

7) beide zijn einden,

Sommigen verstaan door de einden al de grenzen des lands, die rondom verwoest waren; en door het middelste Jeruzalem.

8) zou het deugen tot een stuk werks?

Deze vraag loochent sterkelijk; want behalve dat het wijnstokhout, onverzeerd zijnde, zeer onbekwaam is om iets daarvan te maken, zo is het nog veel onbekwamer als het door den brand verdorven of beschadigd is.

9) het hout des wijnstoks is

Hierbij zijn de Joden en die van Jeruzalem vergeleken; die God zich tot een eigen volk afgezonderd had, opdat zij goede vruchten zouden dragen. Zie Jes. 5:1,2, enz.; Joh. 15:1,2, enz.

Isa 5.1,2 Joh 15.1,2

10) het hout des wouds,

Versta, de heidenen en volken, die ongelovig zijn en dienvolgens onvruchtbaar tot alle goede werken. Met dezen worden nu de Joden gevoegd in een gelijk oordeel, omdat zij het voordeel, hetwelk zij door Gods genade over hen hadden, door hun moedwillige ondankbaarheid teniet maakten.

11) [ene] vuur uitgaan,

Te weten der ellenden en plagen. Zie Job 15:34. De zin is dat zij de ene plaag niet zo haast zouden ontgaan zijn, of zij zouden in de andere vallen, als van den honger in de pest, of in het zwaard, of van het zwaard in de gevangenis. Vergelijk Jes. 24:18; Jer. 48:43.

Job 15.34 Isa 24.18 Jer 48.43
12) zwaarlijk overtreden hebben,

Hebreeuws, overtreding overtreden hebben; vergelijk boven Ezech. 14:13.

Eze 14.13
Copyright information for DutKant