Isaiah 39

1) dier tijd

Deze geschiedenis is hier gebracht uit 2 Kon. 20:12.

2Ki 20.12

2) Merodach Baladan,

Hij wordt 2 Kon. 20:12 genoemd Berodach, of Brodach.

2Ki 20.12
3) zijn schathuis,

2 Kon. 20:13 staat: zijn ganse schathuis.

2Ki 20.13
4) Wat hebben die mannen

Door het ingeven des Heeren wist de profeet wel wat die mannen gezegd hadden; maar hij vraag het om uit Hizkia's eigen mond dat te horen en daaruit gelegenheid te hebben om het woord des Heeren hem aan te zeggen. Aldus heeft ook de profeet Nathan met David gehandeld; 2 Sam. 12:1.

2Sa 12.1
5) hovelingen

Hebreeuws, gesnedenen; zie de aantekening Gen. 37:36.

Ge 37.36
6) waarheid

Of, vaste welstand, of trouw; dat is vaste bestendige vrede.

Copyright information for DutKant