Joshua 16

1) kwam het lot

Te weten, uit het vat, waar de loten in geworpen waren.

2) Luz;

Dit is dat Luz niet van hetwelk Gen. 28:19 gesproken wordt, maar een ander Luz, waarvan Richt. 1:26 melding gemaakt wordt.

Ge 28.19 Jud 1.26
3) naar de beek Kana,

Anders, in het dal van Kana.

4) tot op dezen dag;

Te weten, in welken de schrijver van dit boek leefde. Ten tijde van Salomo heeft de koning van Egypte de Kana„nieten overwonnen, en hij heeft de stad Gazer zijne dochter, Salomo's vrouw, ten huwelijk medegegeven; 1 Kon. 9:16.

1Ki 9.16

5) maar zij waren

Dat is, zij hebben hen overheerd en dienstbaar gemaakt, en hebben hen onder tribuut gehouden.

Copyright information for DutKant