Psalms 114

1) Isra‰l uit Egypte toog,

Dat is, het volk Isra‰l, de Isra‰lieten.

2) het huis Jakobs

Dat is, het geslacht, de nakomelingen.

3) een vreemde taal had;

Of, onbekende, zeldzame spraak; verstaande daarbij de taal der Egyptenaars. Het woord dat hier in den Hebr. tekst staat, wordt nergens anders dan hier gevonden. De apostel noemt 1 Cor. 14:11 een barbaar, die een vreemde, onbekende spraak gebruikt.

1Co 14.11
4) Juda

Versta onder Juda al het volk van Isra‰l.

5) tot Zijn heiligdom,

Te weten, tot des Heeren heiligdom; dat is de Heere heiligde zich het volk Isra‰l toe om zijn bijzonder volk te wezen, waar Hij de Heere en Koning over was. Zie Exod. 6:6, en Exod. 19:6.

Ex 6.7 19.6

6) Isra‰l Zijn

Dat is, het volk Isra‰l.

7) volkomene heerschappij.

Hebr. zijne heerschappijen. God was tevoren wel Heere over Isra‰l, als over zijn eigen volk; maar in het uitvoeren van hetzelve uit Egypte heeft Hij het allerklaarlijkst doen blijken, en Hij heeft dat volk daardoor vaster aan Hem verbonden. Zie Exod. 6:6, en Exod. 20:2.

Ex 6.7 20.2
8) zee zag het,

Versta hier de Rode zee, door welke de Isra‰lieten droogvoets getogen zijn; Exod. 14:21; Ps. 77:17, en Ps. 78:13.

Ex 14.21 Ps 77.16 78.13

9) de Jordaan keerde

Zie Joz. 3:16.

Jos 3.16
10) bergen sprongen

Versta hier, de bergen Sina‹, Horeb en andere in de woestijn, die gesidderd en gebeefd en zich bewogen hebben, vanwege de tegenwoordigheid, van God, als Hij zijne wet gaf; Exod. 19:18; Ps. 68:9; Hab. 3:6,10.

Ex 19.18 Ps 68.8 Hab 3.6,10

11) als lammeren.

Hebr. gelijk zonen der schapen, of geiten, dat zijn lammeren. Zie ook Ps. 29:6.

Ps 29.6
9) Jordaan!

Zie Joz. 3:16.

Jos 3.16
10) Gij bergen,

Versta hier, de bergen Sina‹, Horeb en andere in de woestijn, die gesidderd en gebeefd en zich bewogen hebben, vanwege de tegenwoordigheid, van God, als Hij zijne wet gaf; Exod. 19:18; Ps. 68:9; Hab. 3:6,10.

Ex 19.18 Ps 68.8 Hab 3.6,10

11) als lammeren?

Hebr. gelijk zonen der schapen, of geiten, dat zijn lammeren. Zie ook Ps. 29:6.

Ps 29.6

Ps. 114:7.

Ps 114.7

12) Beef, gij aarde!

Hij wil zeggen: Gelijk gij ditmaal voor Hem hebt gebeefd, alzo zult gij ook voortaan voor Hem beven, want men is Hem vreze schuldig; Mal. 1:6.

Mal 1.6
13) Die den rotssteen

Dat is, die uit den rotssteen een watervloed heeft doen vloeien. Zie Exod. 17:6; Num. 20:11.

Ex 17.6 Nu 20.11
Copyright information for DutKant