Psalms 124

1) lied Hamma„loth,

Zie Ps. 120:1.

Ps 120.1

2) zegge nu Isra‰l,

Versta, het gedaan, of verhoed, of belet hadden. Alzo in Ps. 124:2.

Ps 124.2
3) wateren overlopen

Zie de aantekening bij 2 Sam. 22:17.

2Sa 22.17

4) over onze ziel

Dat is, over onze personen.

5) gegaan zijn;

Te weten, tot beneming van ons leven.

6) de stoute wateren

Dat is, grote, machtige, onstuimige, gelijk Job 38:11.

Job 38.11
7) de strik is gebroken,

Dat is, God heeft hun listige aanslagen, door welke zij ons meenden te vangen, te schande gemaakt.

8) is

Of, zij.

9) in den Naam des

Dat is, in, of op de Heere.

Copyright information for DutKant