Psalms 18

1) den opperzangmeester,

Deze psalm staat ook beschreven 2 Sam. 22: behalve dat er enige verandering hier en daar gevonden worden, die het den Hieligen Geest geliefd heeft te gebruiken, als uit de vergelijking kan worden vernomen. Zie de aantekeningen bij 2 Sam. 22.

2) hartelijk

Of, hartsgrondelijk, innerlijk, uit mijn binnenste, gelijk ene moeder de vruchts haars lichaams bemint. Want het Hebr. komt van een woord, dat baarmoeder, ingewand en voorts ontferming of barmhartigheid betekent. Zodat dit woord ene liefde betekent, die niet alleen oprecht is, maar ook met zeer ijvere inwendige bewegingen iemand wordt toegedragen. Verg. Ps. 103:1.

Ps 103.1
3) vloog

Het Hebr. woord wordt gebruikt van het snel vliegen eens arends; Deut. 28:49; Jer. 48:40, en Jer. 49:22.

De 28.49 Jer 48.40 49.22

4) vleugelen

Verg. Ps. 104:3.

Ps 104.3
5) vermenigvuldige

Of, schoot bliksemen uit. Zie Job 16:13; Jer. 50:29.

Job 16.13 Jer 50.29
6) worstelaar.

Of, verdraagt. Zie 2 Sam. 22:27.

2Sa 22.27
7) hoge

Zie Ps. 10:4.

Ps 10.4
8) lamp

Zie Job 18:6.

Job 18.6
9) volkomen

Dat is, volkomenlijk effen, of klaar gemaakt: gelijk 2 Sam. 22:33. staat.

2Sa 22.33
Copyright information for DutKant