Psalms 70

1) voor den

Zie Ps. 4:1.

Ps 4.1

2) om te

Zie Ps. 38:1.

Ps 38.1

3) Haast

Verg. dezen Psalm met den Ps. 40:14,15,16,17,18. alwaar bijkans dezelfde woorden, gevonden worden. Zie de aantekening aldaar.

Ps 40.13,14,15,16,17
Copyright information for DutKant