Psalms 97

1) regeert, de

Dat is, Hij bewijst metterdaad dat Hij Koning is, niet alleen van het volk Isra‰l, maar van de ganse wereld.

2) eilanden zich

Dat is, volken en nati‰n op de eilanden wonende, gelijk Jes. 42:4, en Jes. 60:9.

Isa 42.4 60.9
3) Rondom Hem

Zie dergelijke beschrijving van de macht en majesteit Gods; Ps. 18:8,9, enz.

Ps 18.7,8

4) wolken en

Hebr. ene wolk.

5) gerechtigheid

Zie de aantekening bij Gen. 18:19.

Ge 18.19

6) vastigheid

Of, het steunsel, of het fondament.

7) Een vuur

Versta door het vuur de gestrenge wraak en straf Gods.

8) ziet ze en

Te weten, de bliksems.

9) het beeft.

Of, het werd angstig; te weten, gelijk ene vrouw, die het wee van het baren overkomt.

10) hemelen

Versta, de hemelse creaturen of schepselen, als donder, bliksem hagel, sneeuw, stormen, enz., of de engelen.

11) de beelden

Hebr. het gesneden, of gegraven beeld.

12) afgoden beroemen;

Zie Lev. 19:4, en 1 Sam. 12:21.

Le 19.4 1Sa 12.21

13) gij goden.

Dat is, engelen. Zie Ps. 8:6; Hebr. 1:6. En zie de vervulling dezer woorden in Christus; Mark. 1:13; Luk. 2:13,14; Openb. 5:11,12; Hebr. 1:7.

Ps 8.5 Heb 1.6 Mr 1.13 Lu 2.13,14 Re 5.11,12 Heb 1.7
14) Zion

Dat is, de kerk Gods, zo der Joden als der heidenen.

15) heeft gehoord

Te weten, de oordelen en straffen Gods over zijne vijanden, gelijk blijkt uit het einde van dit vers.

16) de dochteren

Versta, de inwoners van het Joodse land, gelijk Ps. 48:12; en voorts de ganselijke kerk.

Ps 48.11
17) goden.

Gelijk Ps. 97:7.

Ps 97.7
18) Het licht

Dat is, voorspoed en geluk, vreugde en blijdschap, gelijk Esther 8:16. Zie Job 18:6.

Es 8.16 Job 18.6

19) gezaaid

Het gaat met den troost, die den vromen bereid is, gelijk met het zaad, dat in de aarde geworpen wordt, hetwelk zo straks niet opgaat, maar het blijft dikwijls lang in de aarde liggen eer het voortkomt; doch het brengt daarna schone vruchten voort. De rechte vreugde en vrucht der kinderen Gods is hun in den hemel bereid, maar nu verborgen.

20) ter gedachtenis

Dat is, dat zijne heiligheid in gedachtenis moge gehouden worden, gelijk Ps. 30:5.

Ps 30.4
Copyright information for DutKant