Obadiah 1

De profeet Obadja

1Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere  Heere van Edom: Wij hebben een gerucht gehoord van den  Heere, en er is een gezant geschikt onder de heidenen: Staat op, en laat ons opstaan tegen hen ten strijde.
Copyright information for DutSVV