Philemon 1

De brief van de apostel Paulus aan Filemon

1Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filemon, den geliefde, en onzen medearbeider,
Copyright information for DutSVV