Psalms 124

Psalmen 124

1Een lied Hammaaloth, van David. Ten ware de  Heere, Die bij ons geweest is, zegge nu Israël, 2Ten ware de  Heere, Die bij ons geweest is, als de mensen tegen ons opstonden; 3Toen zouden zij ons levend verslonden hebben, als hun toorn tegen ons ontstak. 4Toen zouden ons de wateren overlopen hebben; een stroom zou over onze ziel gegaan zijn. 5Toen zouden de stoute wateren over onze ziel gegaan zijn. 6De  Heere zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft overgegeven tot een roof. 7Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers; de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen. 8Onze hulp is in den Naam des  Heeren, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Copyright information for DutSVV