Psalms 125

Psalmen 125

1Een lied Hammaaloth. Die op den  Heere vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar blijft in eeuwigheid. 2Rondom Jeruzalem zijn bergen; alzo is de  Heere rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid. 3Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht. 4 Heere! doe den goeden wel, en dengenen, die oprecht zijn in hun harten. 5Maar die zich neigen tot hun kromme wegen, die zal de  Heere weg doen gaan met de werkers der ongerechtigheid. Vrede zal over Israël zijn!
Copyright information for DutSVV