Psalms 127

Psalmen 127

1Een lied Hammaaloth, van Salomo. Zo de  Heere het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan; zo de  Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. 2Het is te vergeefs, dat gijlieden vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten; het is alzo, dat Hij het Zijn beminden als in den slaap geeft. 3Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des  Heeren; des buiks vrucht is een beloning. 4Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd. 5Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker met dezelve gevuld heeft; zij zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen in de poort.
Copyright information for DutSVV