Psalms 111

Psalmen 111

1Hallelujah! Aleph. Ik zal den  Heere loven van ganser harte; Beth. In den raad en vergadering der oprechten. 2Gimel. De werken des  Heeren zijn groot; Daleth. zij worden gezocht van allen, die er lust in hebben. 3He. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid; Vau. en Zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. 4Zain. Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt; Cheth. de  Heere is genadig en barmhartig. 5Teth. Hij heeft dengenen, die Hem vrezen, spijs gegeven; Jod. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan Zijn verbond. 6Caph. Hij heeft de kracht Zijner werken Zijn volke bekend gemaakt; Lamed. hun gevende de erve der heidenen. 7Mem. De werken Zijner handen zijn waarheid en oordeel; Nun. al Zijn bevelen zijn getrouw. 8Samech. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid; Ain. zijnde gedaan in waarheid en oprechtigheid. 9Pe. Hij heeft Zijn volke verlossing gezonden; Tsade. Hij heeft Zijn verbond in eeuwigheid geboden; Koph. Zijn Naam is heilig en vreselijk. 10Resch. De vreze des  Heeren is het beginsel der wijsheid; Schin. allen, die ze doen, hebben goed verstand; Thau. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
Copyright information for DutSVV