Psalms 13

Psalmen 13

1Een psalm van David, voor den opperzangmeester. 2Hoe lang,  Heere, zult Gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult Gij Uw aangezicht voor mij verbergen? 3Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? 4Aanschouw, verhoor mij,  Heere, mijn God; verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet ontslape; 5Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; mijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou wankelen. 6Maar ik vertrouw op Uw goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den  Heere zingen, omdat Hij aan mij welgedaan heeft.
Copyright information for DutSVV