Psalms 131

Psalmen 131

Een lied Hammaaloth, van David. O  Heere! mijn hart is niet verheven, en mijn ogen zijn niet hoog; ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk. Zo ik mijn ziel niet heb gezet en stil gehouden, gelijk een gespeend kind bij zijn moeder! Mijn ziel is als een gespeend kind in mij. Israël hope op den  Heere van nu aan tot in der eeuwigheid.
Copyright information for DutSVV