Psalms 134

Psalmen 134

1Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den  Heere, alle gij knechten des  Heeren! gij, die allen nacht in het huis des  Heeren staat. 2Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den  Heere. 3De  Heere zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.
Copyright information for DutSVV