Psalms 93

Psalmen 93

1De  Heere regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de  Heere is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen. 2Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af. 3De rivieren verheffen, o  Heere! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting. 4Doch de  Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee. 5Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk,  Heere! tot lange dagen.
Copyright information for DutSVV