a6:12 Ko 5:20
b6:2Ais 49:8; Lu 4:19-21
c6:32 Ko 8:21
d6:41 Ko 4:9-13; 2 Ko 4:2,8-10
e6:5Ap 16:23; 2 Ko 11:23-27
f6:6Ga 5:22; 1 Ti 4:12
g6:7Lo 13:12; 1 Ko 2:4; 2 Ko 10:4; Ep 6:11-12
h6:8-101 Ko 7:29-31
i6:9Wee 118:18; Lo 8:36; 1 Ko 7:29-31; 2 Ko 4:10-11
j6:10Lo 8:32; 1 Ko 3:21; 2 Ko 7:4; Pl 2:17; Kl 1:24
k6:112 Ko 7:3
l6:131 Ko 4:14; Ga 4:19
m6:14Dit 22:10; Jo 8:12; Ep 5:7,11
o6:16Eke 25:8, 29:45; Lep 26:11-12; Nam 5:3; Jet 31:1; Ese 37:27; 1 Ko 3:16-17, 6:19, 10:21
p6:17Ais 52:11; Jet 51:45; Pa 18:4
q6:182 Sam 7:14; 1 Ktl 17:13; Ais 43:6; Jet 31:9; Osi 1:10; Pa 1:8

2 Corinthians 6

Dopana, a  naima Gote-pipa awapa kalai pyoo katao kyoto joo langilyamanona, Goteme nyakama kandao mona epe palenge doko nyakama-kisa mee maa yangatae katena lao kayala nayalapape. Doko b  Goteme lao pituu,

“Nambame yuu gii epe seteo dokonya embanya pii doko siona,
pyoo nyingi gii dokonya nambame emba nisiona,” lea-pyaana lapae silyamo.
Kandeleno! Goteme yuu gii epe seteamo doko indupa silyamo. Pyoo nyingi gii doko indupa!

Naimame c  Gotenya kalai pyakamaingi doko kandao endakali dupame pii koopi mende nalena lao naimame endakali mende koyasepenge opale mendaipi mende napingi. Dopa d  napinya naima Gotenya kalai pyakamaingi akalina lao dupa pitakanya naimame endakali dupa laitaka pingi. Naima-kisa kenda pipae epelyapi, naima minao koyasilyamipi, dee naima tanda dilyamipi dupanya naima etete kyoto joaka katenge. Endakali e  dupame naima konjame pyao, anjoo palyoo, katao kakopalya kakopana pyoo katengema. Dopa pilyaminopa naima lekeleke tao, luu napaliuu, lopo kayao katenge. Naimame f  mona epe tolatae paliuu katengepi, mana kandengepi, yapa maka nakaengepi, kondo kaengepi, dutupame naima Gotenya kalai pyakamaingi akalina lao endakali dupa laitaka pingi. Dee Oli Sipitisa doko naima-pipa awapa katenge. Naimame endakali dupa sambo auu kaele napinya kiningi auu kaenge. Naimame g  kiningi pii doko lamaingi. Naimame Gotenya pupu lapae dokome kalai pingi. Naimame mana tolatae doko kingi tolae-kaitame yandate minili kingi koyakaitame konambi minili pingi. Endakali h  yangi dupame naima lalyilyaminopa yangi dupame naima kandanya palyingima. Yangi dupame naima lao nepelyaminopa yangi dupame naima tama pingima. Yangi dupame naima kandao minakasingi akalina lao masingimaka doko, naima akali kiningi lenge. Endakali i  dupame naima nakandengema joo katengeaka doko, longo dupame naima kanjakao kandengema. Naima kumalanya pyoo katengeaka doko, mee kalyamano kanjepa. Goteme naima mana lao tolasingiaka doko, baame naima pyao kumasala naenge. 10 Naima j  mona kenda pisingiaka doko, koteaka lao naima mona yaepao katenge. Naima tipya joo katengeaka doko, naimame endakali longo dupa kamongasingi. Naima oapi dupa daa joo katengeaka doko, dupa pitaka naimanya.

11 Oo k  nyakama Kotina tange dupa, naimame mende masala nayao pii dutupa nyakama tolao langilyamano. Naimame nyakama mona salakao singi. 12 Naimame nyakama mona setala nayamana lao tuu napiama. Daa, nyakamame naima mona setala nayamana lao tuu pyoo kalyamino. 13 Nambame l  nyakama nambanya wane dupa langilyona, naimame nyakama mona setengeli pyoo nyakamame naima mona salakao salapape.

Masoo minala naenge endakali dupa-pipa awapa nakalyepape leamo doko

14 Nyakamame m  masoo minala naenge endakali dupa-pipa tole pyatala mendai dopale joo nakalyepape. Doko, mana tolatae dokopa mana koyapae dokopa dolapo aipa petala mendai dopale jetape? Tii pingi dokopa iminjetae dokopa dolapo aipa petala pyasetape? 15 Kataisame aki mendenya Biliopa
a bilioBilio doko Satanenya kenge mende.
mona mendai palyetape? Masoo miningi endakeli dokopa masoo minala naenge endakali dokopa dolapo lapotame aki mende awapa lao minatambipi?
16 Dee o  Gotenya losuu anda doko-pipa sambo gote dupa-pipa aipa petala awapa pii mendai lao yaki pitamipi? Doko, naima lete katenge Gote dokonya losuu anda joo kalyamano. Gote tangeme dopaka lao dapa lea-pyaa:

“Namba dupa-kisa katao dupanya kaina dokonya payato.
Namba dupanya Gote katatopa, dupa nambanya endakali katatamina,” lea-pyaa.
17 Dopana, p 

“Namba Kamongo dokome lelyona, nyakama dupa-pipa awapa nakatenya waka kalyepape.
Nyakamame koo dupa watandalapi nayao katataminopa namba tange nyakama lanyoto.
18 Dopa q  petala namba nyakamanya takange katatopa nyakama nambanya ikiningi wanengepi katatamina,
Kamongo eteteaka pupu lapae dokome lelyona,” lea-pyaa.
Copyright information for `ENQ