a1:1Lu 1:1-4; Ap 1:22
b1:2Mt 28:19-20; Mk 16:19; Lu 24:49-51; 1 Ti 3:16
c1:3Mt 28:10; Ap 10:40-41, 13:31, 19:8
d1:3-4Lu 24:36-49
e1:4Jo 14:16-17; Ap 2:33; Ga 3:14; Ep 1:13
f1:5Mt 3:11; Mk 1:8; Lu 3:16; Jo 1:33; Ap 11:16
g1:6Lu 24:21
h1:7Dan 2:21; Mt 24:36; Mk 13:32; 1 Te 5:1-2
i1:8Ais 43:10; Mt 28:19; Mk 16:15; Lu 24:47-49; Ap 2:32, 3:15, 5:32
j1:92 Kiŋ 2:11; Mk 16:19; Lu 24:50-51; Jo 20:17; Lo 10:16; Ep 4:8-10; 1 Pi 3:22
k1:10Lu 24:4
l1:11Mt 26:64; Lu 21:27
m1:12Lu 24:50-53
o1:13Mt 10:2-4; Mk 3:16-19; Lu 6:14-16
q1:14Lu 23:49; Jo 6:42, 7:5; Ap 2:42,46, 6:4; Lo 12:12
r1:16Wee 41:9; Lu 22:47; Jo 13:18
s1:18Mt 27:3-8
t1:20Wee 69:25, 109:8; Jo 17:12
u1:21-22Mt 3:16; Mk 1:9, 16:19; Lu 3:21, 24:51; Jo 15:27; Ap 1:8, 10:39
v1:24Lu 16:15; Jo 2:25; Ap 1:8, 10:39, 15:8; Pa 2:23
w1:26Eke 33:7; 1 Sam 14:41

Acts 1

Jisasame Oli Sipitisa ipatana leamo doko

Kaimia a, b  Tiopilasa, nambame pepa wambao pio dokonya Jisasame tee pyao kalai pyoo mana lamaiyoo kateamo ongo pitakanya lao lao pao Goteme baa kaiti-kisa lanyiamo dokonya lao tuu leo. Jisasame baanya aposele yapao nyiamo dutupame kalai pina lao Oli Sipitisa doko-kisa pii lamaitiamopa Goteme baa kaiti-kisa lanyia-pyaa. Baa c, d  tanda nao kumapala dee maitakao baanya aposele dupa kateamino dokonya ipupala, kiningi lete kalyona lao paa longo lao laitaka pyokondape pia-pyaa. Kote kingi ita kitomende dutupanya aposele dupame baa kandata piaminopa Goteme endakali isingi dokonya lao baame mana lamaita pia-pyaa. Baa e  dupa-pipa katawaka pituu dupa lamaiyoo, “Nyakamame Jetusaleme yakinala nayalapape. Takangeme mende ditu leana lao wamba nambame langio doko nyakamame malisoo kalyepape. Joneme f  endakimi endakali dupanya kaimbu pyakamaiya. Dopaka doko, gii kuki patatamopa Takange dokome Oli Sipitisa dokome nyakamanya kaimbu pyakatana,” lea-pyaa.

Goteme Jisasa kaiti-kisa lanyiamo doko

(Mk 16:19-20; Lu 24:50-53)

Dokopa g  dokaitame ipao limbatala baa pisoo, “Kamongo, embame indupa Isataele dupame kapomane joo yuu dake dee tange isoo katena latepe?” leami-pyaa. Baame h  dokaita lamaiyoo, “Yuu giipi koto giipi Takange baa tangeme isoo seteamo dupa nyakamame kandao lapenge daa. Dopaka i  doko, Oli Sipitisa doko nyakama-kisa ipatamopa nyakamame pupu lapae nyepala Jetusaleme yuu dokonyapi, Jutia yuu pitaka dupanyapi, Samatia yuu dokonyapi, dee yuu dupa pitakanya nambanya lao pii lamaiyoo kapa pitamina,” lea-pyaa. Dopa j  lateamopa dokaitame baa kandatae kateaminopa Goteme baa ketae lanyia-pyaa. Ketae lanyiamopa kopa mendeme baa nyoo sanga pia-pyaa. Dopa piamopa dokaitame baa dee nakandeami-pyaa. 10 Dokaitame k  baa kaitinya peamo doko kandalyetae kateaminopa akali yonge pee kyoo lapae pingi mendalapo ipao dupa-pipa kalyu piambi-pyaa. 11 Dolapome l  dokaita lamaiyoo, “Galili tange akali nyakama, aipuma kaitinya kandalyoo kalyamipi? Jisasa nyakama-pipa kataminopa epapu Goteme kaiti-kisa lanyalamo kanjimino, Jisasa mendai dokoaka pamoli pyoo dee ipatana,” leambi-pyaa.

Dokaitame Jutasanya panda nyeta mende makande piamino doko

12 Dokopa m  dokaita Olipimanda katao Jetusaleme pilyiami-pyaa. Olipimanda doko Jetusaleme tengesa
a tengesaJuta dupame Sambasanya kalai pitaka daa latae dokonya kaitini paengema doko kilomita mendaipa kapa lao paengema.
Isataele dupame Sambasa giinya kaitini tengesa paengema opale.
13 Jetusaleme o  pyakamatala anda namba pyoo petae palo kisa mendenya paleamino ongonya kolalyiami-pyaa. Pitapi, Jonepi, Jemesapi, Endutupi, Pilipapi, Tomasapi, Batolomyupi, Matyupi, Aopiasa ikiningi Jemesa dokopi, Saimone
b saimoneKenge Saimone doko Iputu pii lao Saimone Kenanayosa lenge. Gitiki pii lao Saimone Selote lenge. Kenge dolaponya tenge doko baame Gotepi Gotenya mana makandepi etete watao minawanimi kumingi. Lu 6:15 doko kandape.
Selote dokopi, Jemesa ikiningi Jutasapi dutupa dokonya kateami-pyaa.
14 Dokaita q  pitakapi, enda mendapuapi, Jisasa endangi Matiapi, baanya kaiminingi dupa-pipa koteaka lao mona mendai paliuu awapa loma soo kateami-pyaa.

15 Gii mendepa masoo miningi kaiminingi andate mendai-kisa dee kingi ita lapoma jowapi mende kambu pyao kateaminopa Pitame dupanya kaina dokonya toya katapala dapa lea-pyaa: 16 “Kaimia r  paluma, wamba Oli Sipitisa dokome akali Dapitinya kambunya lungu piamo doko pepa pyapae silyamo. Sipitisa dokome Jisasa anjala epeamino akali dupa kaitini laitaka piamo akali Jutasa kandao lea-pyaa. Pepa pyapae doko kiningi jepengena, indupa kiningi jetelyamo. 17 Jutasa doko wamba naimanya mende naima-pipa awapa kalai lautao piamana,” lea-pyaa.

18 Akali s  dokome koo kalai piamo dokonya muni nyiamo dokome yuu mende sambea-pyaa. Sambapala baa aiyombame pyakatala kainanya tungutala baanya ingi dupa pitaka kolao epea-pyaa. 19 Jetusaleme kateamino endakali dupa pitakame dopa piamo doko sepala nyakamanya pii lengeli pyoo yuu doko kenge Akeletama leami. Tenge doko Taiyokopausa lenge.

20 Pitame t  lao pituu, “Gotenya pii lapae doko Losuu Wee dupanya dapa lapae silyamo:

‘Baanya ee anda yuupi dupa mee sina.
Akali mende dokonya nao nakatenana,’ lapae silyamo.
Dee pii mende silyamoaka:

‘Baanya kalai isoo pingi doko akali waka mendeme nyinana,’ lapae silyamo.
21 “Dopa u  lapae silyamo dokonya akali mendeme Jisasa malunya sakateana lao naima aposele dupa-pipa tole pyao pii doko panao lao katapenge jilyamo. Kamongo Jisasa naima-pipa awapa payamanoli pyoo payamano akali dupanya mende katapenge jilyamo. Joneme Jisasanya kaimbu pyakamaiyamo gii ongopa kandasoo, Jisasa naima-pipa kateamanopa Goteme baa ketae lanyiamo ongonya e tete tuu lao naima-pipa awapa payamano akali dupanya mende katena lamana,” Pitame dopa lea-pyaa.

23 Dopa lateamopa dokaitame akali mende nyemana lao lapoma makande miniami-pyaa. Akali mende Josepe Basapasa lenge-pyaa. Baanya kenge mende Jasatasa lenge-pyaa. Akali mende doko kenge Matayasa lenge-pyaa. 24 Dokaitame v  akali olapo makande minatala mendai mende katena lamana lao loma soo pituu, “Kamongo, embame endakali pitakanya mona kandenge. Jutasa baame aposele kalai doko yakinatala baa tangenya yuu pupenge dokonya patea. Embame akali alaponya mende Jutasanya panda nyoo aposele kalai doko nyoo pina lao yapao nyepate doko embame naima-kisa panasepe,” dopa lao loma siami-pyaa. 26 Loma w  sepala dokaitame kana yakane dupa pyasoo makande piaminopa aposele kalai doko Matayasa-kisa epea-pyaa. Epeamopa baa aposele kingi ita mende-kisa dee mendai dupanya konda pia-pyaa.

Copyright information for `ENQ