a13:1Dan 7:3; Pa 12:3, 17:3,7-12
b13:2Dan 7:4-6
d13:3Jet 27:6; Lu 4:6; Pa 17:8
e13:4Jet 27:6; Pa 17:8
f13:5-6Dan 7:8,11,25, 11:36
g13:6Pa 11:2-3
h13:7Dan 7:7,21; Pa 11:7, 12:17
i13:8Eke 32:32-33; Wee 69:28; Dan 12:1; Pl 4:3; Pa 3:5, 5:6, 17:8, 20:12,15, 21:27
j13:9Mt 13:9; Mk 4:23; Pa 2:7
k13:10Jet 15:2, 43:11; Mt 26:52; Pa 14:12
l13:131 Kiŋ 18:24-39; Mt 24:24; 2 Te 2:9-10
m13:14Dit 13:2-4; Pa 19:20
n13:15Dan 3:4-6; Pa 15:2
o13:16Pa 7:3, 14:9,11, 16:2, 19:20, 20:4
p13:18Pa 17:9

Revelation of John 13

Mena kapua mendepale mende epea

Dokopa a  mena kapua mendepale mende solowata pete dokonya-kaita pyakalyetala epeamo kandeo. Dokonya aiyomba kalangekalyamopa aiyombanya nenge kingi ita mende katenge-pyaa. Dutupanya kiŋinya balu mendai mendai lao manditae kateamopa, aiyomba dutupanya Gote kandao lamba lao pii mende latae katea. Mena b  kapua doko yana lepata jia. Dokonya moko dupa mena bea moko jiamopa nengekaita doko mena layone
m layonePa 4:7 doko kandape. Dee yana lepata lenge dokopi mena bea lenge dokopi dupa mendai dopaleaka jepae.
nengekaita jia. Dokopa kanopato dokome baanya pupu lapae andakepi, kalai pingi manapi, isingi kalai dokopi, dutupa mena kapua doko maiya.
Dokopa d  mena kapua dokonya aiyomba dupanya mende kumapenge joo pyao lombaloo petayaka doko, dee mumba pyoo mee jia. Dopa piamopa endakali dupa pitakame tunduma pingi kapua doko kandao mona andao baa watao miniami. Watao e  minao pituu, kanopato dokome baanya pupu lapae doko mena kapua doko maiyamo dokonya kanopato doko tama piami. Dopa pyoo pituu mena kapua doko apata tama pyoo dapa leami: “Mena kapua dakepa apipa kapape? Apimi kapa pao pimaitape?” leami.

Mena f  dokome Gote kilya kandao luiyao katena lao Goteme yakinatala kaya. Dopa petala mena dokome kana kingi ita kitomende-kisa dee lapomanya mana doko kapa pao minapenge pupu lapae nyina lao kayaka. Baame g  Gote kilya kandao lao pituu, Gotenya kengepi Gote katenge pandapi kaitinya katenge dupapi dupa kandao kilya kandeaka. Baame h  Gotenya endakali dupa yanda pimaitala ita minina lao Goteme baa yakinatala kaya. Dopa piamopa endakali pii wakale wakale lengepi, yonge waka waka katengepi, yuu dupa pitakanya endakali tata dupapi dupa pitaka isoo katapenge pupu lapae doko nyia. Goteme i  yuu dake tee pyao wapuiyamo dokonya pituu indupa tuu lao endakali lete etete katenge kenge singi buku dokonya kenge nasiamo endakali dupa pitakame mena kapua doko tama pitami. Buku doko Sipisipi Yakane pyao kumasetae dokonya.

Endakali j  kalekaita singi dokome pii dake sokondape pipenge. 10 Endakali k  mende anjetae palya pupenge tamo kandao doko, baa anjetae palya pupenge. Endakali mende konjuame kumapenge tamo kandao doko, baa konjuameaka kumapenge. Mana dolaponya Gotenya endakali dupame masoo minao kyoto joo katapenge.

Dee mena kapua mendepale mende epea

11 Dee nambame kandeopa mena kapua mendepale mende yuu koko paliuu pyakalyia. Dokonya aiyombanya nenge lapoma kateamo dolapo sipisipi yakane mendenya aiyombanya nenge jiamopa, pii leamo doko kanapato pambeame lengeli pia. 12 Mena laponge dokome mupa dokonya pupu lapae dupa pitaka nyepala baame dokonya enombanya kalai pia. Dopa pyoo pituu yuupi yuunya endakali dupapi dupame mena aiyomba pyao lombaloo petae dee mumba piamo mupa doko tama pina lao pyalanya pia. 13 Mena l  laponge dokome kongali paka pipae dupa pia. Kongali dupanya mende, baame endakali dupanya enombanya itate mende kaiti-kisa katao yuunya epena lea. 14 Baame m  mena mupa dokonya enombanya dopa pina lao Gotemekayamopa, kongali dupa pyoo yuunya endakali dupa minakasia. Dopa pyoo pituu yuunya endakali dupa lamaiyoo, “Nyakamame mena kapua konjua kombe paleta lete kalyamo mupa doko wangi tao mende wasalapapena,” lea. 15 Dupame n  mena mupa doko wangi tao wasiamino doko mena laponge dokome lete katasina lao Goteme kaya. Dopa piamopa wangi tao wasepae dokome pii latala, baa lao tama pyuani nakayatamino endakali dupa kumasalanya kalai pia.

16 Mena o  laponge dokome kamongopi tipyapi, endakali kenge singipi nasingipi, kendemanepi mee endakali dupapi, dupa pitakame kingi tolae tamopi langalunya tamopi dupanya kongali mende petae katapengena lea. 17 Dopana, mena mupa dokonya kenge doko tamopi kenge itaki yaki doko tamopi dolapome endakali mende-kisa kongali petae nakatatamo kandao, dokome oapimi topo nyala nayao, baa-kisa sambala nayawaka pipenge. 18 Naimame p  dake masokondape pipenge: mena dokonya itaki yaki doko andate tokange-kisa kingi ita tokange dee wakao tokangeaka jilyamo doko masepae endakali mendeme yapokondape pipenge. Itaki yaki dokome endakali mende makande pilyamo.

Copyright information for `ENQ